Ženský pěvecký sbor SMETANA Kladno, člen Unie českých pěveckých sborů

Předseda spolku: Blanka Lorberová
Umělecký vedoucí, sbormistr: Ondřej Novák
Další sbormistr: Mgr. Soňa Macháčková

Pěvecký sbor Smetana vznikl v roce 1912 a původně byl smíšený. Prvním sbormistrem byl pan Otto Šimák. Zpěvácký spolek absolvoval během svého působení několik zahraničních zájezdů a získal několik ocenění. Přežil dokonce obě světové války. V roce 1920 byl pan Šimák vystřídán panem Cyrilem Novotným, který sbor vedl až do roku 1943. V tomto roce jej vystřídala první žena v čele sdružení paní Růžena Lážnovská. Na dirigentském postu vydržela 11 let. V roce 1954 ji vystřídal pan Josef Holík, který sbor vedl celých 26 let. Za jeho éry došlo v roce 1956 k rozdělení sboru na mužskou a ženskou sekci. Ženám zůstal název Smetana a mužská část sboru si přidala přídomek Slovanka. Od této doby působí oba sbory samostatně. Důležitou osobností v historii sboru byl pan sbormistr Václav Bernard, který ženskému kolektivu věnoval 21 let svého života. Po něm se ujali dirigentské taktovky nejprve Mgr. Eva Moučková a poté Mgr. Emil Červený. Nyní osmým rokem jsou v čele sboru Ondřej Novák se Soňou Macháčkovou. Již 50 let je předsedkyní sboru Blanka Lorberová. Iva Štěrbová zajišťuje propagaci a chod sboru. Zajímavé je, že po celou dobu historie se konají zkoušky vždy ve středu. Momentálně má sbor 25 aktivních členek.

Ženský pěvecký sbor SMETANA v historii zpíval v Německu, Francii i Dánsku. V Česku se zúčastnil festivalů a přehlídek sborového zpěvu, např. Tibi laus v Mostě v roce 2008 a 2016, Viva la musica ve Žluticích v letech 2009 a 2011-14, Foersterovy Osenice 2004 a 2012-13. Zde sbor uvedl světovou premiéru dosud neznámé sklady Úvozem a obnovenou premiéru skladby Nezapomeň, které J.B.Foerster přímo sboru věnoval.
Každoročně tento spolek pořádá 2 koncerty v Kladně. Je to tradiční vánoční koncert a jeden koncert na jaře nebo v začínajícím létě. Sbor vystupuje pravidelně na akcích jako je například Noc kostelů, zpívání pro Klub přátel hornických tradic nebo pro Domovy seniorů. V roce 2012 se konal velký koncert v Domě kultury v Kladně na oslavu 100. výročí od založení sboru.
Pravidelně se zpěvačky účastní společných koncertů pořádaných městem Kladnem, na kterých se podílí spřátelený sbor Chorus Carolinus a Kladenský symfonický orchestr. Již několik let je to Rybova Česká mše vánoční a Mozartovo Requiem. Sbormistr Ondřej Novák je v Rybově mši angažován jako sólový bas.
Rok 2014 byl pro sbor ve znamení nastudování velkého a netradičního díla. Veškeré úsilí padlo na skladbu A Little Jazz Mass Boba Chilcotta, která je uváděna s doprovodem klavíru. Na klavírní stoličce se vystřídali výborní klavíristé – Martin Fila a Zdeněk Zdeněk, což je velikým zážitkem nejen pro posluchače, ale i pro zpěvačky samotné.
V rámci oslav 100. výročí založení republiky byl uspořádán slavnostní koncert v kostele Církve československé husitské v Kladně, kde zazněly skladby v historickém kontextu tak, jak se sbor v těchto letech prezentoval. K oslavě tohoto významného jubilea byla na náměstí Sítná, kde sbor již mnoho let zkouší, zasazena pamětní lípa.